Herri antolaketako arauak

 

HIRI ANTOLAKETAKO PLANGINTZA ARAUAK

 

(GAO 2023-04-14) Asteasuko Plangintzako Hiri Antolaketako Arauen 4. aldaketa puntuala (Julian Lizardi, Kojuene eta Karabelaberrirako eraikinen kalifikazioa aldatzeko)

(GAO 2018/04/30) Asteasuko Hiri Antolaketako arauen berrikuspenaren testu bategina - PLANO ARAUEMAILEAK

(GAO 2017-05-08) Asteasuko industriarako lurzoruaren eraikuntza parámetro jakin batzuei dagokien Plangintzako Hiri Antolaketako Arauen 3. aldaketa puntuala

(GAO 2017-03-07) Asteasuko Plangintzako Hiri Antolaketako Arauen 2. aldaketa puntuala (E-4 hirigintzako esku-hartze area)

(GAO 2012-09-20) Asteasuko Hiri Antolaketako Arauen 1. aldaketa (A-7 HEA, E-1 HEA eta araudiaren 111. artikulua)

(GAO 2009-01-15) Asteasuko Hiri Antolaketako arauen berrikuspenaren testu bategina

 

ANTOLAMENDU XEHATUKO PLANAK ETA XEHETASUN AZTERLANAK

 

(GAO 2022-03-14) Zatikako Plana H.E.A. A-7 LAMIATEGI 1. ALDAKETA

(GAO 2021-10-25) Hiri Antolaketako Plan Berezia H.E.A. E-0 ERRETORETXE

GAO 2021-06-22) Hiri Antolaketako Plan Berezia H.E.A. A-0 (E.U. A-0.1) SAGASTUME

(GAO 2019-11-25) Xehetasun Azterlana H.E.A. I-0 Partzela 19A eta Eranskina (AMC MECANOCAUCHO)

(GAO 2018-01-18) Xehetasun Azterlana H.E.A. E-6 ZELAIETA

(GAO 2017-08-14) Xehetasun Azterlana H.E.A. I-0 Partzela 35 (AMC MECANOCAUCHO)

(GAO 2014-09-29) Xehetasun Azterlana H.E.A. A-7 LAMIATEGI

(GAO 2013-06-20) Zatikako Plana H.E.A. A-7 LAMIATEGI

(GAO 2013-06-03) Hiri Antolaketako Plan Berezia H.E.A. I-3

(GAO 2012-12-03) Hiri Antolaketako Plan Berezia H.E.A. A-0

(GAO 2009-01-27) Zatikako Plana H.E.A. A-7 IPOMAMUA

 

GIPUZKOAKO HIRIGINTZAKO PLANGINTZAREN ERREGISTROA

 

HIRIGINTZAKO HITZARMENEN ERREGISTROA

 

(GAO 2021-09-14) H.E.A. A-0 SAGASTUME Sinatua 2021-09-06

(GAO 2021-03-16) H.E.A. E-0 SAN PEDRO APOSTOL PARROKIA Sinatua 2021-03-17

(GAO 2018-09-25) H.E.A. I-3 KAXO, S.L. Sinatua 2019-04-04

(GAO 2014-09-03) H.E.A. E-4 MENDIZABAL Sinatua 2015-03-09