aurrekontua 2021

Aurrekontuak 2021

Aurrekontuen laburpena (GAO 2021/04/16).

Udal aurrekontua gauzatzeko araua.

Plantilla eta lanpostu zerrenda

2021/01 kreditu aldaketa (aurrerapenez txertatzea)

2021/030 Alkatetza Dekretua (Laburpena).

2021/02 kreditu aldaketa (gehigarria)

2021/112 Alkatetza Dekretua (Laburpena).

2021/03 kreditu aldaketa (gehigarria)

2021/04/27ko Udalbatzarraren erabakia (laburpena).

2021/04 kreditu aldaketa (txertaketa)

2021/132 Alkatetza Dekretua (Laburpena).

2021/05 kreditu aldaketa (gehigarria)

2021/143 Alkatetza Dekretua (Laburpena).

2021/06 kreditu aldaketa (gehigarria)

2021/05/13ko Udalbatzarraren erabakia (laburpena).

2021/07 kreditu aldaketa (gehigarria)

2021/180 Alkatetza Dekretua (Laburpena).

2021/08 kreditu aldaketa (gaikuntza)

2021/07/27ko Udalbatzarraren erabakia (laburpena).

2021/09 kreditu aldaketa (transferentzia)

2021/215 Alkatetza Dekretua (Laburpena).

2021/10 kreditu aldaketa (gehigarria)

2021/282 Alkatetza Dekretua (Laburpena).

2021 LIKIDAZIOA

2021/049 Alkatetza Dekretua (Laburpena).