Hitzarmenak 2017

2017ko Hitzarmenak

 

Gipuzkoako lurralde historikoko herritarren partaidetzarako erakunde arteko espaziora atxikitzea

Iragarkia GAO

Hitzarmena

Asteasuko Udalaren eta Izenpe S.A.ren arteko lankidetza hitzarmena, Udal honek Erregistroko Erakunde gisa jardun dezan, herritarren identifikaziorako eta sinadurarako bitarteko elektronikoak ematerako orduan

Iragarkia GAO

Hitzarmena

Asteasuko Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak elkarren arteko informazioa lagatzeko lankidetza hitzarmenaren D-7 eranskina “Gipuzkoako Foru Aldundiko legezko ordezkarien erroldan jasotako datuen kontsulta” izenekoa

Iragarkia GAO

Hitzarmena

Euskal Autonomia Erdidegoko Administrazioaren eta Asteasuko Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena, informazioaren, administrazioaren eta kudeaketa elektronikoaren esparruko zerbitzuak elkarri emateko

Iragarkia GAO

Hitzarmena

Uraren Euskal Agentzia eta Asteasuko Udala elkarlanean aritzeko protokoloa, Asteasuko udalerrian dauden jabari publiko hidraulikoko ibai-ibilgu eta ertzetan batera lan egiteko

Iragarkia GAO

Hitzarmena

Jarduera-protokoloa, Administrazio Turistikoaren, EUDEL eta Asteasuko Udalaren artekoa, erabilera turistikoko etxebizitzetan eta logeletan turismo-legea aplikatzeari buruzkoa onartzea

Ziurtagiria

Hitzarmena