Datoak, demografia etab.

Datoak, demografia etab.

Biztanleria
  2011 2006 2001
Gizonezkoak 802 766 684
Emakumezkoak 693 672 606
0-19 368 307 268
20-64 903 928 840
>64 224 203 182
Biztanleria guztira 1495 1438 1290
Biztanleriaren dentsitatea 88 84 74