Eduki publikatzailea
Atzealdea

2021erako Araudi Plana: hasierako onespena

ASTEASUKO UDALA

Iragarkia GAO

Ziurtagiria Udalbatzarra

 

Asteasuko Udaleko 2021erako Araudi Plana. Hasierako onespena.

Asteasuko Udalak, 2020ko urriaren 27an egin zuen osoko bilkuran, besteak beste, aginte-zatian horrela dioen erabakia hartu zuen:

“LEHENA. Hasierako onespena ematea Asteasuko Udaleko 2021erako Araudi Planari.

BIGARRENA. Espedientea jende aurrean jartzea, gutxienez, hogeita hamar eguneko epez, egoki iritzitako erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

HIRUGARRENA. Epe horretan alegazio edo iradokizunik egongo ez balitz, behin betikoz onartutzat emango litzateke; Alkate-Presidente andreari eskumena espresuki eman zaio, kasu horretan, argitaratu eta gauzatzeko”.

Asteasun, 2020ko urriaren 30ean. Alkate andrea, Maria Pilar Legarra Cortajarena.