Edukira joan
Mostrar/ocultar menú principal de navegación [eu]
Habiaratutako portletak
Berriak

ASTEASUKO IGERILEKUEN TABERNA ESLEITZEKO EPEA IREKITA

2022·05·12

ASTEASUKO IGERILEKUEN TABERNA ESLEITZEKO EPEA IREKITA

Proposamenak aurkezteko epea, 2022 ko maiatzaren 30ean bukatuko da.

Lamiategiko 2. Blokeko etxebizitzen zozketa

2022·03·18

Lamiategiko 2. Blokeko etxebizitzen zozketa

Martxoak 23an atsaldeko 19:00etan egingo da zozketa Udaletxeko ikus-entzuneko gelan.

PARTAIDETZA SAIOA: MODIFICACION PUNTUAL DE VARIAS ZONAS, DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ASTEASU

2022·02·01

PARTAIDETZA SAIOA: MODIFICACION PUNTUAL DE VARIAS ZONAS, DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE ASTEASU

Arau Subsidiarioen herritarrekin Partaidetza Saio irekia egingo da, Otsailak 1ean arratsaldeko 19:00.

Zabalik da Enplegunean parte hartzeko epea lan eskatzaileentzat

2021·11·24

Zabalik da Enplegunean parte hartzeko epea lan eskatzaileentzat

Bueltan da Enplegunea. Tolosaldeko Lan Merkatuaren Topaketaren zazpigarren edizioa abenduaren 3an ospatuko da, Lehiberri Zentroan.

Lurraldebusuek 03:00rak arte gaueko espedizioak berrabiarazi ditu

2021·07·09

Lurraldebusuek 03:00rak arte gaueko espedizioak berrabiarazi ditu

Ekainak 19tik aurrera 03:00rak arte gaueko espedizioak berreskuratu ditu Lurralde busek

Web edukia bistaratu

 

Usarrabi kiroldegiko gimnasioak irekita

Gaur egungo egoeran kiroldegiko gimnasioan gehienez 20 pertsona izan daitezke batera.

Kiroldegia erabiltzeko protokoloa

(2020 - 06 -12)

Kiroldegira gerturatu baino lehen jarraitu une oro zenbat pertsona dauden gimnasioan azpikaldeko kontagailuan.

 

Web edukia bistaratu
Web edukia bistaratu

 

IRAGARKI TAULA
Atzealdea

Asteasuko Hiri Antolaketako Arauen H.E.A. A-7 «Lamiategi»-ko “C” Bizitegi-Lurzatian etxebizitza libreak prezio itunduan edo mugatuan eskuratzeko zozketaren etxebizitzen behin betiko esleipendunen zerrenda eta itxaron-zerrenda onartzea.

IRAGARKIA

 

ASTEASUKO UDALA

 

Asteasuko Hiri Antolaketako Arauen H.E.A. A-7 «Lamiategi»-ko “C” Bizitegi-Lurzatian etxebizitza libreak prezio itunduan edo mugatuan eskuratzeko zozketaren etxebizitzen behin betiko esleipendunen zerrenda eta itxaron-zerrenda onartzea.

 

Iragarkia eta zerrenda

Ziurtagiria

 

Asteasuko Alkate andreak martxoaren 30eko 2022/096 Alkatetza Dekretua onartu du; honela dio horren xedapen-atala:

 

“LEHENA. Aurkeztutako erreklamazioei erantzun hau ematea:

Ez onartzea NAN 72608122C aurkeztutako erreklamazioa, ebazpen honen azalpenetan adierazitako arrazoiengatik.

BIGARRENA. Asteasuko Hiri Antolaketako Arauen H.E.A. A-7 «Lamiategi»-ko “C” Bizitegi-Lurzatian etxebizitza libreak prezio itunduan edo mugatuan eskuratzeko zozketaren etxebizitzen behin betiko esleipendunen zerrenda eta itxaron-zerrenda onartzea, I. eranskinekoa, eta etxebizitzak esleitzen dira.

Parte-hartzaileak zerrendetan sartzeak ez du esan nahi eskatutako baldintzak eta betekizunak betetzen direnik. Baldintza eta betekizun horiek berriro egiaztatuko dira kontratua sinatu aurretik.

HIRUGARRENA. Aurreko ataleko zerrenda hori argitaratzea udaletxeko iragarki-oholean eta udalaren webgunean, eta eraikuntzaren sustatzaileari bidaltzea zerrenda hori.

Eraikinaren sustatzaileak esleipendunei eskatuko die, bidalitako zerrendaren hurrenkeran, etxebizitza zehatza hauta dezatela (garajea eta trastelekua barne).

Esleipendunek eraikuntzaren sustatzaileak adierazitako epea izango dute esleipena formalki onartzeko eta, hala badagokio, sustatzaileak eskatutako dokumentazioa sustatzaileari aurkezteko.

Gutxienez, honako hiru tarte hauetan aukeratuko da etxebizitza zehatza (garajea eta trastelekua barne):

— 1etik 10era bitarteko esleipendunak.

— 11tik 20ra bitarteko esleipendunak.

— 21etik aurrerako esleipendunak.

Eta, gutxienez, tarte bakoitzak 5 egun natural izango ditu gehienez, sustatzaileari egin ahal zaizkion bisitak barne, eta etxebizitza zehatza aukeratzeko (garajea eta trastelekua barne). Epe horretan, eta tarte bakoitzeko, sustatzaileak hutsik dauden etxebizitza libreen zerrenda argitaratuko du 2 egunez, horietako bakoitzaren berri izateko, eta gainerako 3 egunak salerosketa kontratuak sinatzeko izango dira. Tarte bat amaituta, beste 5 eguneko beste aldi bat hasiko da hurrengo tarterako, eta horrela hurrenez hurren.

Esleipena formalki ez onartzea eta/edo eskatutako dokumentazioa epe horretan aurkeztea ukatutzat joko da, eta esleipen-

prozesutik kanpo uztea ekarriko du automatikoki. Horrelakorik gertatuz gero, zain dagoen lehenengoari eskatuko zaio dokumentazioa.

Erakunde sustatzaileak dagozkion salerosketa- eta eskritura publiko-kontratuak egingo ditu Udalak onartutako zerrendetan agertzen diren esleipendunekin.

Etxebizitza-erreserbako kontratuak sinatu ondoren, esleipendunak onuradunen zerrenda emango dio Udalari, hautatutako etxebizitza eta prezioa adierazita, bai eta sinatutako kontratuaren kopia ere, besterentzeko baldintzak betetzen direla egiaztatu ahal izateko.

Zozketa guztiak egin ondoren etxebizitza guztiak bete ez badira, sustatzaileak askatasunez besterenduko ditu esleipendunak hautatzeari dagokionez, baldintza honekin: aldez aurretik Udalak bando bat argitaratuko du, eta 15 egun naturalez erabilgarri egongo da sustatzaileak eskaera berriak jaso ditzan.

Edozein kasuan, M.C.Z.A. eta A.T.Z., eta G.O. familiaren bi (2) etxebizitza (garajeak eta trastelekuak barne) hautaketa-eskubideak bermatuko dira.

  • M.C.Z.A. eta A.T.Z.: 1. portaleko etxebizitza, atiko solairua C, bere 22 zenbakia duen garajea eta 11 zenbakia duen trastelekua.
  • G.G.O.: 1. portaleko etxebizitza, atiko solairua 01 B, 21 zenbakia duen garajea eta 11 zenbakia duen trastelekua”.

Dagozkion ondorioetarako argitaratzen dena.

 

Jakinarazten zaizun eta Administrazio-bidez behin betikoa den erabakia edo ebazpen honen aurka ADMINISTRAZIOREKIKO AUZI-ERREKURTSOA jar dezakezu Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Zuzentza Auzitegi Gorenaren administrazioarekiko Auzitarako Sailaren aurrean, bi hilabeteko epean, jakinerazpen hau jaso eta biharamunetik hasita, administrazioarekiko auziak arautzen dituen uztailaren 13ko 29/1998 legearen 8. Eta 46. Artikuluan ezarritakoaren arabera. Guzti hau Herri-Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 114.c) artikuluarekin bat etorriz.

 

Nolanahi ere, nahi izanez gero, aurreko idatz-zatian adierazitako administrazioarekiko auzi-errekurtsoaren aurretik BERRAZTERTZEKO ERREKURTSOA aurkez diezaiokezu ebazpena eman zuen organoari hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta biharamunetik hasita.

 

Guzti hau, aurretik adierazitako urriaren 1eko 39/2015 legearen 123. eta 124. Artikulu eta kideotan ezarritakoarekin bat etorriz, eta zure eskubideak babesteko egoki irizten dituzun egintza edo errekurtsoak aurkeztearen kaltetan gabe.

 

Asteasun, 2022ko martxoaren 31n. Alkate andreak. Maria Pilar Legarra Cortajarena.

Web edukia bistaratu

 

 

Web edukia bistaratu
Web edukia bistaratu
Web edukia bistaratu