Eduki publikatzailea
Atzealdea

HONDAKIN ORGANIKOAREN KUDEAKETA SISTEMAN egokitzapenak egitera goaz!

HONDAKIN ORGANIKOAREN KUDEAKETA SISTEMAN egokitzapenak egitera goaz!

2020·11·12


ZERGATIK?

Hondakinen bilketa sistemari buruzko partaidetza egitasmo bat gauzatu zen. Bertan, herritarren ustetan hondakinen bilketa sistemaren ahuleziak azaleratu ziren eta horiei irtenbide bat eman nahian, zenbait aldaketa gauzatu ziren.

Besteak beste, eta beti ere hondakinak hobeto bereizteko helburuarekin, hondakin organikoaren bilketarako sa- rraila elektronikoa duten edukiontzi marroiak jarri zi- ren froga moduan Kale Berrian eta Ibarrazpi Paseale- kuan.

Geroztik, herriko puntu gehiagotan hondakin organiko- arentzako edukiontzi marroiak jartzeko eskaerak uga- riak izan dira herritarren aldetik. Eta konpostguneen ku- deaketa arautzen duen araudi berri eta zorrotzaindarrean dago.

DATUA: 2020an zehar organikoarentzako edukiontzia 244 erabiltzaile ezberdinek erabili dute.

Guzti honen informazioa Udalak eman zuen, joan den irai- laren 9an herritarrekin egindako bileran.

EGOKITZAPENAK

  • Hondakinorganikoarentzakoedukiontziberriakja- rriko dira ondorengo puntuetan: OBABA, LAMIA- TEGI eta SORO TXIKI.

    - Eta egun jarrita dauden edukiontziak mantendu egingo dira: KALE BERRIAN, IBARRAZPI Paseale- kuan eta ELIZMENDI auzoan.

  • Konpostgune hauek mantenduko dira: KALE BE- RRIA eta IBARRAZPI PASEALEKUA. (Gainontzeko guneak kendu egingo dira)

    Beraz, hondakin organikoa kudeatzeko hiru aukera egongo dira:

1. Kaleko edukiontzi marroietara botatzea:

a. Txartel elektronikoa beharrezkoa izango da or- ganikoaren edukiontziak zabaltzeko.

b. Organikoaren edukiontzia mugarik gabe erabili daiteke. Edozein egunetan eta ordutegi mugarik gabe.

c. Organikoa edukiontzi marroietara botatzeko pol- tsa konpostagarriak Udalak dohain banatzen ditu.

2. Herriko konpostguneak erabiltzea.

3. Norberak etxean kudeatzea: Tolosaldeko Mankomuni- tatean banakako konpostagailuak dohain eskuratu dai- tezke.

EPEAK

Obaba, Lamiategi eta Soro Txikiko edukiontzi marroiak URRIAREN 1ean erabiltzeko prest egongo dira. Eta ondorengo egunetan Soro Txiki, Industrigunea, Ki- roldegia eta Lamiategiko konpostguneak kendu egingo dira.

Hondakin organikoarentzako edukiontzi marroiak erabil- tzeko beharrezkoa izango da errefuxaren txartel elek- troniko berean erabilera hori aktibatzeko udaletxera joatea.